Disig

Máme jasnú víziu do budúcnosti

ZEP.DISIG.SK v roku 2016

13. februára 2017

eidas_signatures

V decembri 2013 sme širokej verejnosti sprístupnili portál zep.disig.sk. Hlavným poslaním tohto webu je dať občanom, podnikateľom a subjektom verejnej správy jednoduchý nástroj na komfortnú prácu s elektronickými dokumentami.

Prostredníctvom zep.disig.sk poskytujeme vybrané elektronické služby bezplatne, on-line, nonstop, bez akýchkoľvek zložitých nastavení, bez nutnosti registrácie a čo je najdôležitejšie – služby sú dostupné pre všetkých. Používatelia tak môžu overovať už podpísané elektronické dokumenty, prípadne podpisovať elektronické dokumenty kvalifikovaným elektronickým podpisom s kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou. Prezentované riešenie demonštruje technologické možnosti produktu Disig QES Portal, ktorý v sebe integruje certifikované aplikácie Disig QES Signer a Disig Web Signer.

V roku 2016 prešiel portál viacerými zmenami. Pre používateľov sme pripravili nový responzívny dizajn, optimalizovali sme obsah portálu a zároveň sme zapracovali požiadavky európskeho nariadenia eIDAS, ktoré platí v celej EÚ od 01.07.2016.

ZEP.DISIG.SK sa tak stal nástrojom, ktorý podporuje vytváranie a overovanie európskych podpisov, no zároveň pre zachovanie spätnej kompatibility ponecháva aj možnosť práce so staršími slovenskými podpismi.

ZEP.DISIG.SK v číslach

Rok 2016 bol pre nás mimoriadne úspešný aj z pohľadu návštevnosti portálu a samotného využívania dostupných služieb. Každoročne zaznamenávame min. 100% navýšenie všetkých ukazovateľov.

V roku 2016 bolo overených 22 867 elektronických dokumentov a podpísaných zhruba 137 392 elektronických dokumentov. Za zmienku stojí aj samotný počet používateľov, kde sme tento rok presiahli hranicu 35 000.

Ocenenia

Rok 2016 nám priniesol ocenenie z medzinárodného kongresu ITAPA 2016. V prestížnej súťaži Cena ITAPA 2016 organizátori ITAPA v spolupráci s RTVS nominovali zep.disig.sk do súťaže o špeciálnu Cenu Rádia Slovensko. V hlavnej kategórii CENA ITAPA 2016 nám bolo udelené špeciálne uznanie za snahu o zjednodušenie používania elektronického podpisu. Toto ocenenie je pre nás motiváciou naďalej portál rozvíjať a zvyšovať jeho kvalitu.

Referencie

Významné referencie nám poskytli používatelia portálu prostredníctvom anonymného dotazníka. Pozitívne ohlasy na funkcionalitu portálu sme získali aj v  diskusiách na rôznych odborných portáloch, používatelia oceňujú najmä multiplatformovosť, jednoduchosť používania a služby zdarma. Portál je odporúčaný v rámci nástrojov na podpisovanie elektronických dokumentov kvalifikovaným elektronickým podpisom aj na portáloch www.slovensko.sk, www.notar.sk, platforma.slovensko.digital, a tiež v systémoch komerčných subjektov napr. www.slovanet.sk.