Disig QES Signer

Serverové riešenie pre kvalifikovaný elektronický podpis a pečať

Aplikácia Disig QES Signer umožňuje automatizovaným systémom vytvárať a overovať kvalifikovaný elektronický podpis a pečať v zmysle európskeho Nariadenia eIDAS a platnej slovenskej legislatívy. Disponuje moderným integračným rozhraním, ktoré z nej robí ideálneho kandidáta na integráciu do firemných procesov a informačných systémov.

Integračné rozhranie kladie minimálne požiadavky na klientsku platformu a umožňuje tak využívať výhody vytvárania a overovania kvalifikovaného elektronického podpisu a pečate v informačných systémoch vyvinutých v takmer ľubovoľnom jazyku a na akomkoľvek operačnom systéme.

Disig QES Signer je možné prevádzkovať ako samostatnú službu operačného systému Windows alebo ako web aplikáciu na webovom serveri Microsoft IIS, ktorý je schopný v prípade potreby poskytnúť aj prostriedky na rozkladanie záťaže a na zabezpečenie vysokej dostupnosti aplikácie.Základná charakteristika

  • aplikácia na automatické vyhotovovanie a overovanie kvalifikovaného elektronického podpisu a pečate (QES)
  • serverové riešenie pre operačný systém Microsoft Windows
  • pokročilé integračné rozhranie umožňujúce jednoduchú integráciu QES do firemných procesov
  • vysoká škálovateľnosť pri prevádzke na Microsoft IIS alebo jednoduchosť nasadenia vo forme Windows servisu
  • široké možnosti konfigurácie zabezpečujúce odolnosť voči možným legislatívnym zmenám
  • podpora eID a všetkých QSCD zariadení s dostupným CSP alebo PKCS#11 rozhraním
  • podpora podpisovania a overovania širokého spektra formátov dokumentov

CAdES-BES, CAdES-EPES, CAdES-T, CAdES-X, CAdES-A

CAdES-B-B, CAdES-B-T, CAdES-B-LT, CAdES-B-LTA

XAdES-BES, XAdES-EPES, XAdES-T, XAdES-X, XAdES-A

XAdES-B-B, XAdES-B-T, XAdES-B-LT, XAdES-B-LTA

PAdES-BES, PAdES-EPES, PAdES-T, PAdES-LTV

PAdES-B-B, PAdES-B-T, PAdES-B-LT, PAdES-B-LTA

XAdES_ZEP s dátovými objektmi typu XML, PDF a zložený elektronický podpis

Integritný podpis

X.509 Public Key Certificates

CMS Advanced Electronic Signatures

XML Advanced Electronic Signatures

PDF Advanced Electronic Signatures

Electronic Signature Policies

Associated Signature Containers (ASiC)

ZIP formát súboru pre ZEP (ZEPf)

Trust-service Status List

Dôveryhodný zoznam

Time-Stamp Protocol

Online Certificate Status Protocol

RSA, DSA, ECDSA

SHA-224, SHA-256, SHA-384, SHA-512

SHA3-224, SHA3-256, SHA3-384, SHA3-512

MD5, SHA-1, RIPEMD128, RIPEMD160, RIPEMD256

PKCS #11: Cryptographic Token Interface Standard

Microsoft Crypto API / Cryptographic Service Provider

TXT, PDF, RTF, DOC, DOCX, ODT

XML, XMLDataContainer / XML formuláre, HTML, XHTML

PNG, BMP, GIF, JPG, TIFF

MS Office formáty voliteľne konvertované do PDF

Ľubovoľný formát spracovateľný externou aplikáciou

ETSI TS 101 733, ETSI TS 103 173, ETSI TS 101 903,

ETSI TS 103 171, ETSI TS 102 778, ETSI TS 103 172,

ETSI TS 102 918, ETSI TS 103 174, ETSI TS 119 612,

ETSI TS 102 272, RFC 5280, RFC 3161, RFC 6960

Nariadenie (EÚ) č. 910/2014 - eIDAS

SOAP 1.2

WS-I Basic Profile 1.1

WSS SOAP Message Security 1.0

SOAP Message Transmission Optimization Mechanism

Samostatná služba systému Windows

Webová aplikácia pre Microsoft IIS

Microsoft Windows 8.1 a vyšší alebo Windows Server 2012 R2 a vyšší

Microsoft .NET Framework 4.8 a vyšší

Microsoft IIS 8.5 a vyšší (voliteľne)

Minimálne 1-jadrové CPU, 2 GB RAM, 1 GB miesta na HDD

Odporúčané je aspoň 4-jadrové CPU, 4GB RAM, 500 GB miesta na HDD

Máte záujem?