Elektronický podpis

Sme poskytovateľom dôveryhodných služieb.

Elektronický podpis

Certifikát

Certifikát

Dôležitý prvok slúžiaci na vytváranie zdokonaleného elektronického podpisu Používanie elektronického podpisu vytvoreného na základe certifikátu vydaného poskytovateľom dôveryhodných služieb zvyšuje...

Viac
Kvalifikovaný certifikát

Kvalifikovaný certifikát

Kvalifikovaný certifikát je určený pre vytváranie a overovanie kvalifikovaných elektronických podpisov a pečatí Kvalifikovaný certifikát (KC) je určený buď pre potreby...

Viac
Mandátny certifikát

Mandátny certifikát

Mandátny certifikát je určený pre vytváranie a overovanie kvalifikovaných elektronických podpisov Mandátny certifikát je kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis definovaný v...

Viac
Hromadné podpisovanie

Hromadné podpisovanie

Prídavný modul aplikácie Disig Desktop Signer

Viac
Zaručená konverzia

Zaručená konverzia

Prídavný modul aplikácie Disig Desktop Signer

Viac
Dlhodobá archivácia

Dlhodobá archivácia

Prídavný modul aplikácie Disig Desktop Signer

Viac
Disig Desktop Signer

Disig Desktop Signer

Desktopové riešenie pre kvalifikovaný elektronický podpis a pečať

Viac
Časová pečiatka

Časová pečiatka

Silný nástroj na potvrdenie existencie elektronického dokumentu v čase a zabezpečenie jeho integrity Elektronická časová pečiatka slúži ako dôkaz o tom, že...

Viac
Certifikát pre server

Certifikát pre server

Bezpečná a dôveryhodná komunikácia so serverom

Viac
Čipové karty

Čipové karty

Najvyššia ochrana súkromného kľúča

Viac
Dôveryhodné služby v zmysle Nariadenia eIDAS

Dôveryhodné služby v zmysle Nariadenia eIDAS

Nariadenie eIDAS má priamy účinok v celej EÚ bez potreby národnej implementácie. eIDAS („electronic IDentification And Services“) je Nariadenie Európskeho...

Viac
Akreditovaná certifikačná autorita CA Disig

Akreditovaná certifikačná autorita CA Disig

Disig ako kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb

Viac
Certifikačná  autorita CA Disig

Certifikačná autorita CA Disig

Od júla 2016 poskytovateľ dôveryhodných služieb v zmysle Nariadenia eIDAS

Viac