Elektronický podpis

Sme poskytovateľom dôveryhodných služieb.

Elektronický podpis

Disig Desktop Signer

Disig Desktop Signer

Desktopové riešenie pre kvalifikovaný elektronický podpis a pečať

Viac
Hromadné podpisovanie

Hromadné podpisovanie

Prídavný modul aplikácie Disig Desktop Signer

Viac
Dlhodobá archivácia

Dlhodobá archivácia

Prídavný modul aplikácie Disig Desktop Signer

Viac
Zaručená konverzia

Zaručená konverzia

Prídavný modul aplikácie Disig Desktop Signer

Viac
Certifikáty

Certifikáty

Dôležitý prvok slúžiaci na vytváranie zdokonaleného elektronického podpisu a elektronickej pečate Spoločnosť Disig, a.s., ako poskytovateľ dôveryhodných služieb vyhotovuje certifikáty...

Viac
Kvalifikované certifikáty

Kvalifikované certifikáty

Vytvárajte a overujte kvalifikované elektronické podpisy s právnou váhou vlastnoručného podpisu Kvalifikovaný certifikát je v zmysle Nariadenia eIDAS oprávnený vydávať výlučne...

Viac
Kvalifikovaná časová pečiatka

Kvalifikovaná časová pečiatka

Silný nástroj na potvrdenie existencie elektronického dokumentu v čase a zabezpečenie jeho integrity Spoločnosť Disig, a.s., ako kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb, poskytuje...

Viac
Čipové karty a čítačky

Čipové karty a čítačky

Najvyššia ochrana súkromného kľúča

Viac
Dôveryhodné služby v zmysle Nariadenia eIDAS

Dôveryhodné služby v zmysle Nariadenia eIDAS

Nariadenie eIDAS má priamy účinok v celej EÚ bez potreby národnej implementácie. eIDAS („electronic IDentification And Services“) je Nariadenie Európskeho...

Viac