Hromadné podpisovanie

Prídavný modul aplikácie Disig Desktop Signer

Prídavný modul Hromadné podpisovanie rozširuje základnú funkčnosť certifikovanej aplikácie Disig Desktop Signer o možnosť podpisovať viaceré dokumenty "jedným klikom".

Jednotlivo do viacerých kontajnerov

Jednotlivo do viacerých kontajnerov

Prídavný modul Hromadné podpisovanie umožňuje podpísať dávku dokumentov naraz, pričom po jedinom zadaní PIN kódu vytvorí rovnaký počet jednotlivo podpísaných dokumentov.

Príkladom použitia môže byť hromadné podpísanie faktúr, pričom po ich podpísaní bude každá faktúra v samostatnom súbore a bude obsahovať samostatný podpis. Analogicky možno modulom podpisovať aj rôzne výpisy, vyúčtovania, informácie pre klientov a iné dokumenty určené pre viacero prijímateľov.

Spoločne do jedného kontajnera

Spoločne do jedného kontajnera

Prídavný modul Hromadné podpisovanie umožňuje podpísať viacero dokumentov naraz, pričom výstupom tejto operácie je ASiC kontajner obsahujúci všetky súbory podpísané jedným podpisom.

Príkladom môže byť podpísanie zmluvy aj spolu s prílohami a ich "zviazanie" do jedného celku. V štátnej správe je táto forma podpisu známa aj ako spoločná autorizácia dokumentov.Základná charakteristika

 • Jednotlivé podpísanie dávky dokumentov
 • Spoločné podpísanie viacerých dokumentov
 • PIN kód je potrebné zadať iba raz
 • Plná funkčnosť aj s eID kartou

Aby ste mohli hromadne podpisovať elektronické dokumenty, musíte mať k dispozícii:

 • klientsku aplikáciu Disig Desktop Signer v 2.7 a vyššej
 • aktívny prídavný modul Hromadné podpisovanie
 • kvalifikovaný certifikát

Licencia prídavného modulu Hromadné podpisovanie je viazaná na jedno technické zariadenie. Licencia je platná jeden rok odo dňa jej aktivácie.

Cena licencie je 69,00 € bez DPH, príp. 82,80 € s DPH.
Počet hromadne podpísaných dokumentov nie je obmedzený.

Modul Hromadné podpisovanie je kompatibilný so základnou verziou aplikácie Disig Desktop Signer verzie 2.7 a vyššej. V prípade, že vlastníte licenciu Disig Desktop Signer verzie 2.5 alebo 2.6, upgrade na verziu 2.7 získavate zdarma.

Upozornenie:
V prípade, že máte záujem o prídavný modul Hromadné podpisovanie a nevlastníte licenciu k základnej aplikácii Disig Desktop Signer, je potrebné si ju zakúpiť. Cena aplikácie Disig Dekstop Signer je 86,00 € bez DPH, príp. 103,20 € s DPH.

Prídavný modul Hromadné podpisovanie môžete získať:

 • pri osobnej návšteve v sídle spoločnosti Disig, a.s.
  platba možná iba v hotovosti
 • prostredníctvom distribútora
 • elektronickou cestou po zaslaní záväznej objednávky


Formulár Záväzná objednávka Disig Desktop Signer

Vyplnený formulár je potrebné poslať e-mailom na obchod@disig.sk. Po prijatí objednávky vám bude zaslaná zálohová faktúra. Zaslaním záväznej objednávky potvrdzujete, že súhlasíte so zasielaním faktúr elektronicky.

Máte záujem?