Hromadné podpisovanie

Prídavný modul aplikácie Disig Desktop Signer

Prídavný modul Hromadné podpisovanie rozširuje základnú funkčnosť certifikovanej aplikácie Disig Desktop Signer o možnosť podpisovať viaceré dokumenty jedným zadaním PIN kódu.

Jednotlivo do viacerých kontajnerov

Jednotlivo do viacerých kontajnerov

Prídavný modul Hromadné podpisovanie umožňuje podpísať dávku dokumentov naraz, pričom po jedinom zadaní PIN kódu vytvorí rovnaký počet jednotlivo podpísaných dokumentov.

Príkladom použitia môže byť hromadné podpísanie faktúr, pričom po ich podpísaní bude každá faktúra v samostatnom súbore a bude obsahovať samostatný podpis. Analogicky možno modulom podpisovať aj rôzne výpisy, vyúčtovania, informácie pre klientov a iné dokumenty určené pre viacero prijímateľov.

Spoločne do jedného kontajnera

Spoločne do jedného kontajnera

Prídavný modul Hromadné podpisovanie umožňuje podpísať viacero dokumentov naraz, pričom výstupom tejto operácie je ASiC kontajner obsahujúci všetky súbory podpísané jedným podpisom.

Príkladom môže byť podpísanie zmluvy aj spolu s prílohami a ich "zviazanie" do jedného celku. V štátnej správe je táto forma podpisu známa aj ako spoločná autorizácia dokumentov.Základná charakteristika

  • Jednotlivé podpísanie dávky dokumentov
  • Spoločné podpísanie viacerých dokumentov
  • PIN kód je potrebné zadať iba raz
  • Plná funkčnosť aj s eID kartou

Cenu prídavného modulu Hromadné podpisovanie, ako aj licenčné podmienky, nájdete na eshop.disig.sk

Prídavný modul Hromadné podpisovanie môžete získať:

  • pri osobnej návšteve v sídle spoločnosti Disig, a.s.
  • prostredníctvom distribútora
  • elektronickou cestou objednaním v e-shope

Máte záujem?