Disig eArchive

Dlhodobá archivácia elektronicky podpísaných dokumentov

Aplikácia Disig eArchive rozširuje takmer ľubovoľný DMS (Document Management System) o schopnosť udržiavať dlhodobú overiteľnosť archivovaných dokumentov podpísaných kvalifikovaným elektronickým podpisom a pečaťou (QES). Riešenie je určené najmä pre stredné a veľké organizácie, ktoré potrebujú dlhodobo archivovať dokumenty podpísané QES.

Disig eArchive využíva na prácu s elektronickým podpisom overený komponent Disig QES Signer, ktorý je certifikovaný NBÚ SR ako aplikácia na automatické vyhotovovanie a overovanie kvalifikovaného elektronického podpisu a pečate.

Pokročilé, no zároveň jednoduché integračné rozhranie systému Disig eArchive umožňuje integráciu s už existujúcim DMS organizácie, čím napomáha zhodnocovať investície vynaložené na vybudovanie tohto systému a na vytvorenie jeho úložnej kapacity.Základná charakteristika

  • zabezpečuje dlhodobú overiteľnosť archivovaných dokumentov podpísaných QES
  • serverové riešenie pre operačné systémy Microsoft Windows
  • jednoduchá integrácia s existujúcim DMS organizácie
  • úplne transparentné riešenie pre koncových používateľov DMS
  • možnosť archivácie širokého spektra formátov dokumentov a elektronických podpisov
  • integrácia s existujúcou infraštruktúrou pomáha zhodnocovať investície
  • súlad so štandardmi ETSI pre elektronický podpis a štandardmi NBÚ SR

Kvalifikovaný elektronický podpis bez časovej pečiatky

Kvalifikovaný elektronický podpis s časovou pečiatkou

Kvalifikovaný elektronický podpis s úplnou informáciou na overenie platnosti

Archívny kvalifikovaný elektronický podpis

  • autentizáciu používateľov a autorizáciu operácií
  • grafické používateľské rozhranie na vyhľadávanie, zobrazovanie a správu archivovaných dokumentov
  • fyzické úložisko archivovaných dokumentov

Schopnosť notifikovať o vzniku, aktualizácii a odstránení dokumentu cez jednoduché WS REST rozhranie

Schopnosť sprístupniť rozhranie na získanie obsahu dokumentov a jeho aktualizácie

Všetky formáty podporované aplikáciou Disig QES Signer

Všetky formáty podporované aplikáciou Disig QES Signer

Máte záujem?