Disig Web Signer

Webové riešenie pre kvalifikovaný elektronický podpis a pečať

Aplikácia Disig Web Signer umožňuje koncovým používateľom vo webovom prostredí vytvárať kvalifikovaný elektronický podpis a pečať v zmysle európskeho Nariadenia eIDAS a platnej slovenskej legislatívy. Je určená predovšetkým pre prevádzkovateľov web stránok a portálových riešení, ktorí chcú svojim používateľom umožniť podpisovať dokumenty kvalifikovaným elektronickým podpisom a pečaťou.

Riešenie Disig Web Signer využíva klient-server architektúru a vďaka tomu je konfigurácia podpisových politík a ďalších pokročilých nastavení presunutá na stranu servera, kde je prevádzkovaná aplikácia Disig QES Signer. Koncoví používatelia sú tak plne oslobodení od technickej náročnosti spojenej s elektronickým podpisom a postačuje, keď v procese podpisovania dokumentu dokážu zo zoznamu vybrať svoj podpisový certifikát.Základná charakteristika

  • vyhotovovanie kvalifikovaného elektronického podpisu a pečate vo webovom prehliadači
  • používateľsky prívetivé a intuitívne rozhranie pre prehliadanie a podpis dokumentov
  • žiadna konfigurácia na strane klienta okrem výberu podpisového certifikátu
  • podpora operačných systémov Windows, macOS, Linux, Android a iOS
  • jednoduchá integrácia kvalifikovaného elektronického podpisu a pečate do ľubovoľnej webovej stránky, či portálu
  • podpora eID a všetkých QSCD zariadení s dostupným CSP alebo PKCS#11 rozhraním
  • podpora podpisovania širokého spektra formátov dokumentov

Všetky formáty podporované aplikáciou Disig QES Signer

Všetky formáty podporované aplikáciou Disig QES Signer

Natívna aplikácia komunikujúca s prehliadačom cez WebSockets rozhranie

Mobilná aplikácia komunikujúca so serverom cez REST rozhranie

Natívnu aplikáciu je potrebné pred prvým použitím nainštalovať

Mobilnú aplikáciu je potrebné pred prvým použitím nainštalovať

Microsoft Windows 7 alebo vyšší

Apple macOS 10.12 alebo vyšší

Aktuálna LTS verzia Debian, Ubuntu alebo Mint Linux

Android 4.4 alebo vyšší

Apple iOS 9 alebo vyšší

PKCS #11: Cryptographic Token Interface Standard

Microsoft Crypto API / Cryptographic Service Provider

RSA, ECDSA

SHA-224, SHA-256, SHA-384, SHA-512

Schopnosť komunikovať na strane klienta s natívnou aplikáciou cez Web Sockets

Schopnosť sprístupniť na strane servera pre mobilnú aplikáciu REST Web Services

Schopnosť komunikovať na strane servera s aplikáciou Disig QES Signer cez SOAP Web Services

Google Chrome na MS Windows, macOS, Linux, Android a iOS

Mozilla Firefox na MS Windows, macOS, Linux, Android a iOS

Microsoft Edge na MS Windows, macOS a Linux

Microsoft Internet Explorer na MS Windows

Máte záujem?