Dlhodobá archivácia

Prídavný modul aplikácie Disig Desktop Signer

Prídavný modul Archív svojimi funkcionalitami ponúka možnosť archivovať elektronické dokumenty tak, aby bola zabezpečená dlhodobá overiteľnosť kvalifikovaného elektronického podpisu alebo pečate. Aj po uplynutí niekoľkých rokov bude podpis overený ako platný, čo umožňuje použiť tento dokument dlhodobo aj na právne účely. Postačí, keď v aplikácii Disig Desktop Signer bude modul Archív aktívny.

Elektronické podpisy sú archivované v súlade s platnými právnymi predpismi SR i Európskej Únie a spĺňajú technické štandardy ETSI pre elektronický podpis. Desktopové riešenie je určené pre všetkých používateľov, ktorí preferujú jednoduchú a technicky nenáročnú prácu s elektronicky podpísanými dokumentami.Základná charakteristika

  • prídavný modul certifikovanej aplikácie Disig Desktop Signer
  • desktopové riešenie pre operačný systém Microsoft Windows
  • archivácia širokého spektra formátov podpisov
  • previazanosť s archívnou časovou pečiatkou
  • dlhodobá overiteľnosť elektronického podpisu
  • automatické upozornenia na potrebu spustenia archivácie

Dlhodobé overenie platnosti kvalifikovaného elektronického podpisu alebo pečate

Dlhodobá použiteľnosť elektronického dokumentu na právne účely

Ochrana integrity elektronického dokumentu

K tomu, aby ste mohli dlhodobo archivovať elektronické podpisy, potrebujete:

Prídavný modul Archív môžete získať:

  • pri osobnej návšteve v sídle spoločnosti Disig, a.s.
  • prostredníctvom distribútora
  • elektronickou cestou objednaním v e-shope

Máte záujem?