Disig Desktop Signer

Desktopové riešenie pre kvalifikovaný elektronický podpis a pečať

Ideálne riešenie

Ideálne riešenie

Aplikácia Disig Desktop Signer umožňuje koncovým používateľom jednoduchým a zároveň rýchlym spôsobom vytvárať a overovať kvalifikovaný elektronický podpis a pečať v zmysle európskeho nariadenia eIDAS a platnej slovenskej legislatívy.

Podpora všetkých formátov dokumentov schválených pre komunikáciu s orgánmi verejnej moci robí z aplikácie Disig Desktop Signer ideálne riešenie pre všetky subjekty, ktoré s týmito orgánmi komunikujú.

Jednoduchá práca s dokumentom

Jednoduchá práca s dokumentom

Z hlavného okna aplikácie sú rýchlo dostupné najčastejšie vykonávané čínnosti - overenie podpisu a podpísanie dokumentu. Výsledky overenia sú jednoduché, prehľadné a farebne rozlíšené v závislosti od platnosti podpisu.

Vo firemnom prostredí je aplikácia schopná spracovávať dokumenty ľubovoľného formátu a prináša výhody kvalifikovaného elektronického podpisu aj do bežných procesov organizácie.

Hromadné podpisovanie

Hromadné podpisovanie

Prídavný modul Hromadné podpisovanie rozširuje základnú funkčnosť aplikácie o možnosť podpisovať viaceré dokumenty "jedným klikom".

Modul umožňuje hromadne podpísať dávku dokumentov (napr. faktúry) alebo spoločne podpísať viaceré dokumenty (napr. zmluvu s prílohami).

Viac informácií o module.

Dlhodobá archivácia

Dlhodobá archivácia

Prídavný modul Archív rozširuje základnú funkcionalitu aplikácie o možnosť udržiavať dlhodobú overiteľnosť elektronických dokumentov podpísaných kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo pečaťou.

Elektronické podpisy sú archivované v súlade s platnými právnymi predpismi SR i Európskej Únie a spĺňajú technické štandardy ETSI pre elektronický podpis.

Viac informácií o module.

Zaručená konverzia

Zaručená konverzia

Prídavný modul Zaručená konverzia rozširuje základnú funkcionalitu aplikácie o možnosť previesť dokumenty z ich listinnej podoby do elektronickej a naopak.

Zaručenú konverziu môžu vykonávať iba zákonom vymedzené tzv. oprávnené osoby a túto službu môžu poskytovať fyzickým osobám alebo právnym subjektom.

Viac informácií o module.Základná charakteristika

 • aplikácia na vyhotovovanie a overovanie kvalifikovaného elektronického podpisu a pečate na dokumentoch akými sú napríklad zmluvy, tlačivá, či žiadosti
 • je základom pre elektronickú komunikácie so štátnymi a súkromnými spoločnosťami
 • aplikácia sa inštaluje priamo do počítača, či notebooku koncového používateľa s operačným systémom Microsoft Windows
 • aplikácia má používateľsky prívetivé a intuitívne rozhranie
 • umožňuje rozšírenie základnej funkcionality o samostatné moduly hromadného podpisovania, archivácie a zaručenej konverzie
 • umožňuje podpisovať dokumenty nielen s eID, ale aj so všetkými kvalifikovanými certifikátmi uloženými na QSCD zariadeniach s dostupným CSP alebo PKCS#11 rozhraním
 • aplikácia umožňuje vloženie vlastnej vizualizácie podpisu do PDF dokumentu

Licencia aplikácie sa viaže na jedno technické zariadenie. Je časovo neobmedzená.

Disig Desktop Signer – aplikácia pre KEP je v cene 86,00 € bez DPH, príp. 103,20 € s DPH.

Používateľom aplikácie umožňujeme po individuálnej dohode reaktivovať licenciu aplikácie. Služba Reaktivácia licencie je spoplatnená sumou 20,00 € bez DPH, príp. 24,00 € s DPH.

Pozn.: Spoločnosť Disig, a.s. je platiteľom DPH. Vyššie uvedené ceny s DPH sú ceny vrátane 20% DPH.

Licencia prídavného modulu Hromadné podpisovanie je viazaná na jedno technické zariadenie. Licencia je platná jeden rok odo dňa jej aktivácie.

Cena licencie je 69,00 € bez DPH, príp.82,80 € s DPH.

Modul Hromadné podpisovanie je kompatibilný so základnou verziou aplikácie Disig Desktop Signer verzie 2.7 a vyššej. V prípade, že vlastníte licenciu Disig Desktop Signer verzie 2.5 alebo 2.6, upgrade na verziu 2.7 získavate zdarma.

Licencia prídavného modulu Archív je viazaná na jedno technické zariadenie a platí jeden rok odo dňa aktivácie licencie.

Verzie licencie:

Archív Mini - cena 86,00 € bez DPH, príp. 103,20 € s DPH. Verzia licencie Mini je obmedzená na 200 ks archivovaných dokumentov.
Pri objednávke tejto licencie získavate balík časových pečiatok ATS 200 zdarma.*

Archív Medium - cena 366,00 € bez DPH, príp. 439,20 € s DPH. Verzia licencie Medium je obmedzená na 1000 ks archivovaných dokumentov.
Pri objednávke tejto licencie získavate balík časových pečiatok ATS 1000 zdarma.*

Archív Maxi - cena 866,00 € bez DPH, príp. 1039,20 € s DPH. Verzia licencie Maxi je obmedzená na 10 000 ks archivovaných dokumentov.
Pri objednávke tejto licencie získavate balík časových pečiatok ATS 10000 zdarma.*

Archív Profi - cena 2045,00 € bez DPH, príp. 2454,00 € s DPH. Počet archivovaných dokumentov nie je v tomto prípade obmedzený.

*akcia platí do odvolania

Modul Archív je kompatibilný so základnou verziou aplikácie Disig Desktop Signer verzie 2.6 a vyššej. V prípade, že vlastníte licenciu Disig Desktop Signer verzie 2.5, upgrade na verziu 2.6 získavate zdarma.

Licencia prídavného modulu Zaručená konverzia je viazaná na jedno technické zariadenie. Licencia je platná jeden rok odo dňa jej aktivácie.

Cena licencie je 504,00 € bez DPH, príp. 604,80 € s DPH. Pri kúpe jednej licencie automaticky získate 500 ks časových pečiatok.

Modul Zaručená konverzia je kompatibilný so základnou verziou aplikácie Disig Desktop Signer verzie 2.6 a vyššej. V prípade, že vlastníte licenciu Disig Desktop Signer verzie 2.5, upgrade na verziu 2.6 získavate zdarma.

Aplikáciu Disig Desktop Signer môžete získať:

 • pri osobnej návšteve v sídle spoločnosti Disig, a.s.
  platba možná iba v hotovosti
 • prostredníctvom distribútora
 • elektronickou cestou po zaslaní záväznej objednávky


Formulár Záväzná objednávka Disig Desktop Signer

Vyplnený formulár je potrebné poslať e-mailom na obchod@disig.sk. Po prijatí objednávky vám bude zaslaná zálohová faktúra. Zaslaním záväznej objednávky potvrdzujete, že súhlasíte so zasielaním faktúr elektronicky.

Distribútormi aplikácie Disig Desktop Signer sú nasledovné spoločnosti:

 • Disig a.s.
 • ASBIS SK spol. s r.o.
 • Consult Office, spol. s r.o.
 • CRANIUM COMPUTER s.r.o.
 • Gavalieri s.r.o.
 • GNOMA s.r.o.
 • nakupujbezpecne.sk, s.r.o.
 • UPJŠ Košice


Odporúčame vopred sa u distribútora informovať o podmienkach získania aplikácie.

Podporované formáty elektronického podpisu:

CAdES-BES, CAdES-EPES, CAdES-T, CAdES-X, CAdES-A

CAdES-B-B, CAdES-B-T, CAdES-B-LT, CAdES-B-LTA

XAdES-BES, XAdES-EPES, XAdES-T, XAdES-X, XAdES-A

XAdES-B-B, XAdES-B-T, XAdES-B-LT, XAdES-B-LTA

PAdES-BES, PAdES-EPES, PAdES-T, PAdES-LTV

PAdES-B-B, PAdES-B-T, PAdES-B-LT, PAdES-B-LTA

XAdES_ZEP s dátovými objektmi typu XML, PDF a zložený elektronický podpis

Podporované formáty dokumentov akceptované orgánmi verejnej moci:

PDF/A-1a, TXT, PNG, XMLDataContainer / XML formuláre

Stanovuje §57 Výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky 55/2014 Z.z. zo 4. marca 2014

Podporované formáty dokumentov:

TXT

PDF, RTF, DOC, DOCX, ODT - formát je voliteľne konvertovateľný do formátu PDF/A-1a

XML, XMLDataContainer / XML formuláre, HTML, XHTML

PNG, BMP, GIF, JPG, TIFF - formát je voliteľne konvertovateľný do formátu PNG

MS Office formáty (XLS, XLSX, PPT, PPTX a ďalšie) - formát je voliteľne konvertovateľný do formátu PDF pokiaľ je dostupná lokálna inštalácia kancelárskeho balíka Microsoft Office

Ľubovoľný formát spracovateľný externou aplikáciou

CMS

XML

PDF

ASiC-S

ASiC-E

ZEPf

xZEP / ZEPx

Nariadenie (EÚ) č. 910/2014 - eIDAS

Microsoft Windows XP SP3 a vyššie (32 alebo 64 bit)

Microsoft .NET Framework 2.0

Minimálne 1-jadrové CPU a 512 MB RAM, 100 MB miesta na HDD

Máte záujem?