Disig

Máme jasnú víziu do budúcnosti

O nás

Spoločnosť Disig, a. s. so sídlom v Bratislave pôsobí na trhu informačných technológií od roku 2006.

Hlavným strategickým cieľom v začiatkoch pôsobenia spoločnosti bolo vybudovanie IT infraštruktúry s cieľom poskytovať certifikačné a akreditované certifikačné služby. Po realizácii prvých významných projektov v štátnej správe sa míľniky firmy posúvali ďalej a to najmä rozšírením poskytovania portfólia certifikačných služieb do komerčného sektora. Vďaka vysokej odbornosti, spoľahlivosti a dostupnosti poskytovaných služieb, Disig dnes zaujíma  významné postavenie na slovenskom trhu v tejto oblasti.

Postupné prenikanie do jednotlivých odvetví, prijatie nových špecialistov a orientácia na vývoj vlastného softvéru priniesli spoločnosti nové kompetencie, schopnosť flexibilne reagovať na meniace sa podmienky na trhu a komplexne pokryť požiadavky zákazníkov.

Disig ako technicky vyspelá a ekonomicky stabilná spoločnosť s pôsobením na Slovensku má jasnú víziu do budúcnosti. Chce sa stať  popredným lídrom v oblasti elektronického podpisu a elektronickej identifikácie v krajinách Európskej únie a byť významným poskytovateľom služieb vytvárajúcich dôveru. Dlhodobým investovaním prostriedkov do výskumu a do vývoja vlastných produktov v oblasti kybernetickej bezpečnosti sleduje Disig jasný cieľ – vytvoriť bezpečné a spoľahlivé digitálne prostredie pre svojich zákazníkov.

Konkurencieschopnosť na poli IT potvrdzuje široké portfólio produktov a služieb spoločnosti Disig, kvalitný tím IT profesionálov, nadobudnuté skúsenosti z realizovaných projektov či partnerstvá s nadnárodne uznávanými spoločnosťami.
 

Môžeme vám poskytnúť

  • Flexibilitu, efektívnosť a vysokú kvalitu
  • Komplexné riešenia
  • Dôveryhodnosť a diskrétnosť
  • Vysokú odbornosť
  • Nové inovatívne produkty a služby
  • Pro-aktívny prístup
  • Poradenstvo a dostupnosť informácií


ISO Certifikáty

ISO 9001:2015

Zaviedli sme a používame certifikovaný systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015. (POLITIKA KVALITY)

ISO/IEC 20000-1:2018

Zaviedli sme a používame certifikovaný systém manažérstva služieb podľa normy ISO/IEC 20000-1:2018.

ISO 22301:2019

Zaviedli sme a používame certifikovaný systém manažérstva kontinuálnej prevádzky podľa normy ISO 22301:2019.

ISO/IEC 27001:2013

Zaviedli sme a používame certifikovaný systém manažérstva informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001:2013

ISO 14001:2015

Zaviedli sme a používame certifikovaný systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2015 (ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA)