Disig CA Signer

Aplikácia na poskytovanie certifikačných služieb

Aplikácia Disig CA Signer je kľúčový softvérový modul certifikačnej autority slúžiaci na vydávanie certifikátov, rušenie certifikátov a na generovanie zoznamov zrušených certifikátov (CRL) v PKI – infraštruktúre verejného kľúča.

Flexibilita riešenia

Disig CA Signer implementuje progresívne kryptografické algoritmy a poskytuje prevádzkovateľovi viacero unikátnych vlastností, ako je napríklad možnosť definovať rozšírenia certifikátov až na úrovni vlastných ASN.1 štruktúr. S aplikáciou Disig CA Signer je teda možné vydávať certifikáty a CRL s rozšíreniami, ktoré sú v maximálnej možnej miere prispôsobené potrebám prevádzkovateľa.

Informácie o vydaných certifikátoch a zoznamoch zrušených certifikátov sú uchovávané v relačnom databázovom systéme, ktorý predstavuje hlavné integračné rozhranie aplikácie.Základná charakteristika

  • aplikácia na vydávanie certifikátov, rušenie certifikátov a vytváranie zoznamu zrušených certifikátov
  • Daemon určený pre operačný systém Ubuntu a Red Hat Linux
  • možnosť súčasnej prevádzky viacerých certifikačných autorít
  • podpora substitúcií v rozšíreniach certifikátov umožňujúca vkladať do certifikátov jedinečné informácie o držiteľovi
  • vytváranie elektronicky podpísaných auditných záznamov na ochranu pred neoprávnenou manipuláciou resp. pozmeňovaním
  • podpisový komponent vyvíjaný v zmysle požiadaviek Common Criteria (ISO/IEC 15408)
  • aplikácia certifikovaná NBÚ SR ako „Software for Trustworthy System“

HSM moduly s podporou OpenSSL engine

PEM súbor s kľúčovým párom vo formáte PKCS#8 chránený symetrickou šifrou

PKCS#10

SPKAC

Sekvenčné

Randomizované (obsahuje fixnú, náhodnú a inkrementálnu zložku)

RSA s veľkosťou kľúča do 4096 bit

MD2, MD4, MD5

RIPEMD128, RIPEMD160, RIPEMD256, RIPEMD320

SHA-1, SHA-224, SHA-256, SHA-384, SHA-512

RFC 5280 – Internet X.509 Public Key Infrastructure - Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile

RFC 2986 – PKCS #10: Certification Request Syntax Specification

XMLDSig – XML Signature Syntax and Processing

Operačný systém GNU/Linux (Ubuntu 8.04 a vyšší alebo RedHat 5)

HSM modul dostupný cez rozhranie OpenSSL engine

Databázový systém PostgreSQL 8.1 a vyšší

Minimálne 1-jadrové CPU, 512MB RAM a 50 MB miesta na HDD (bez databázy)

Odporúčané aspoň 2-jadrové CPU, 2GB RAM a 50 MB miesta na HDD (bez databázy)

Máte záujem?