Disig PDF Signer

Riešenie na automatizované podpisovanie PDF dokumentov

Disig PDF Signer Professional je jednoduché serverové riešenie určené pre automatizované hromadné a individuálne podpisovanie PDF dokumentov (typicky pre podpisovanie dokumentov ekonomickej agendy, protokolov a pod.) s možnosťou integrácie existujúcich systémov, ktoré sú pôvodcami podpisovaných dokumentov.

Riešenie je možné využívať, v prípade použitia so súborovým úložiskom, aj pre manuálne hromadné podpisovanie dokumentov elektronickou pečaťou.

Riešenie podporuje široké možnosti vkladania vizuálneho podpisu.Základná charakteristika

 • Možnosť integrácie s rôznymi systémami klienta (súborové úložisko alebo REST/SOAP API)
 • Podpora vkladania vizuálneho podpisu vrátane podpory algoritmov pre jeho optimálne umiestnenie
 • Podpora multitenantnosti – viacero blízkych právnických osôb využívajúcich jedno riešenie
 • Integrácia SMTP serveru pre automatizované odosielanie podpísaných dokumentov adresátom e-mailom
 • Minimálne požiadavky na cieľovú serverovú infraštruktúru, možnosť využitia virtuálneho serveru
 • Široké konfiguračné možnosti nastavenia systému – archivovanie histórie vstupných a výstupných dokumentov, prenášanie oprávnení zo vstupných priečinkov do výstupných, detailné logovanie histórie a pod.
 • Voľba úrovne elektronického podpisu: Kvalifikovaný elektronický podpis, Zdokonalený elektronický podpis, Vizuálny podpis s elektronickou pečaťou

Disig PDF Signer Professional

 • Riešenie na vyhotovenie elektronického podpisu alebo elektronickej pečate
 • Funkcionalita na viacnásobné podpisovanie dokumentov
 • Maximálne 5 000 dokumentov / mesačne


Disig PDF Signer Professional Plus
 • Plne prispôsobiteľné riešenie - pre zákazníkov so špecifickými požiadavkami

Máte záujem?