Čipové karty a čítačky

Najvyššia ochrana súkromného kľúča

Bezpečné uloženie súkromných kľúčov

Bezpečné uloženie súkromných kľúčov

V infraštruktúre verejného kľúča (PKI) je najdôležitejším prvkom bezpečnosti spôsob generovania, správy a uchovávania kľúčových párov (súkromný a verejný kľúč) a k nim prislúchajúcich certifikátov. QSCD zariadenia umožňujú bezpečné generovanie kľúčov a zároveň ich uloženie priamo v zariadení. Zabezpečujú nemožnosť vyexportovania súkromného kľúča mimo zariadenia, príp. nemožnosť vyhotovenia kópie súkromného kľúča pri samotnom generovaní.

Čipové karty

Čipové karty

Pre používateľov elektronického podpisu ponúkame okrem vlastných softvérových produktov aj produkty tretích strán, ktoré sú nevyhnutné k tomu, aby elektronický podpis bolo vôbec možné vytvoriť. V našej ponuke nájdete hardvérové produkty v podobe kvalifikovaného zariadenia pre elektronický podpis/pečať (QSCD), ktoré spĺňajú požiadavky prílohy II nariadenia č. 910/2014 (eIDAS) na kvalifikované zariadenie na vyhotovenie elektronického podpisu resp. kvalifikované zariadenie na vyhotovenie elektronickej pečate.

Čítačky čipových kariet

Čítačky čipových kariet

Pre bezpečnú komunikáciu a prístup k dátam na  čipovej karte je nevyhnutná čítačka čipových kariet, ktorá zabezpečuje komunikáciu medzi čipovou kartou a PC. Našim klientom ponúkame čítačky, ktoré sú kompatibilné s čipovými kartami veľkosti bankomatovej karty, príp. veľkosti SIM karty a je ich možné plnohodnotne použiť aj pri práci s elektronickým občianskym preukazom napr. pri využívaní služieb e-Governmentu dostupných cez ústredný portál verejnej správy (www.slovensko.sk).Základná charakteristika

  • generovanie RSA kľúčov priamo na QSCD zariadení
  • šifrovanie a dešifrovanie dát
  • nemožnosť exportu RSA kľúčov
  • použitie súkromných dát klienta chránené zadaním bezpečnostného prvku (napr. PIN kód, heslo, atď..)
  • podpora PKCS#11 alebo PKCS#15 rozhrania
  • certifikácia Národným bezpečnostným úradom SR

Čipovú kartu ProID+Q od spoločnosti Monet+ príp. čipovú kartu IDPrime 940 od spoločnosti Thales(Gemalto) vám môžeme dodať vo veľkosti štandardnej bankomatovej karty príp. vo veľkosti SIM karty.

NFC čipová karta Gemalto IDPrime 3940 dodávaná spoločnosťou Thales je duálna čipová karta. Vďaka NFC rozhraniu umožňuje bezkontaktné podpisovanie kvalifikovaným elektronickým podpisom cez mobilné zariadenie. Karta je vhodná na uchovávanie kvalifikovaných a mandátnych certifikátov.

Karty si môžete zakúpiť osobne na pracoviskách registračnej autority, príp. prostredníctvom nášho e-shopu.

K čipovým kartám ponúkame univerzálne čítačky čipových kariet s USB rozhraním.

K čipovým kartám vo veľkosti bankomatovej karty ponúkame Čítačka ID Bridge CT 30 / Gem PC Twin USB.

K čipovým kartám vo veľkosti SIM karty ponúkame Čítačka ID Bridge K 30.

Čítačky si môžete zakúpiť osobne na pracoviskách registračnej autority, príp. prostredníctvom nášho e-shopu.

V prípade záujmu o dodanie iného typu čítačky čipovej karty nás kontaktujte prostredníctvom kontaktného formulára.

Cenník je dostupný na našom e-shope.

Máte záujem?