Disig

Máme jasnú víziu do budúcnosti

O nás

Spoločnosť Disig, a. s. so sídlom v Bratislave pôsobí na trhu informačných technológií od roku 2006.

Hlavným strategickým cieľom v začiatkoch pôsobenia spoločnosti bolo vybudovanie IT infraštruktúry s cieľom poskytovať certifikačné a akreditované certifikačné služby. Po realizácii prvých významných projektov v štátnej správe sa míľniky firmy posúvali ďalej, a to najmä rozšírením poskytovania portfólia certifikačných služieb do komerčného sektora. Vďaka vysokej odbornosti, spoľahlivosti a dostupnosti poskytovaných služieb, Disig dnes zaujíma  významné postavenie na slovenskom trhu v tejto oblasti.

Postupné prenikanie do jednotlivých odvetví, prijatie nových špecialistov a orientácia na vývoj vlastného softvéru priniesli spoločnosti nové kompetencie, schopnosť flexibilne reagovať na meniace sa podmienky na trhu a komplexne pokryť požiadavky zákazníkov.

Disig, ako technicky vyspelá a ekonomicky stabilná spoločnosť s pôsobením na Slovensku má jasnú víziu do budúcnosti. Chce sa stať popredným lídrom v oblasti elektronického podpisu a elektronickej identifikácie v krajinách Európskej únie a byť významným poskytovateľom služieb vytvárajúcich dôveru. Dlhodobým investovaním prostriedkov do výskumu a do vývoja vlastných produktov v oblasti kybernetickej bezpečnosti sleduje Disig jasný cieľ – vytvoriť bezpečné a spoľahlivé digitálne prostredie pre svojich zákazníkov.

Konkurencieschopnosť na poli IT potvrdzuje široké portfólio produktov a služieb spoločnosti Disig, nadobudnuté skúsenosti z realizovaných projektov, partnerstvá s uznávanými nadnárodnými spoločnosťami a kvalitný tím IT profesionálov. Tí sú držiteľmi renomovaných medzinárodných certifikátov ako napr. CISA, CISSP, CISM, CGEIT, CRISC, CDPSE, CCNA Security, CCNP Security, MCSA Security, MCTS, MCITP, PRINCE2, Archimate 3,TOGAF, OCUP2, ITIL.

Môžeme vám poskytnúť

  • Flexibilitu, efektívnosť a vysokú kvalitu
  • Komplexné riešenia
  • Dôveryhodnosť a diskrétnosť
  • Vysokú odbornosť
  • Nové inovatívne produkty a služby
  • Pro-aktívny prístup
  • Poradenstvo a dostupnosť informácií


ISO Certifikáty

ISO 9001:2015

Zaviedli sme a používame certifikovaný systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015. (POLITIKA KVALITY)

ISO/IEC 20000-1:2018

Zaviedli sme a používame certifikovaný systém manažérstva služieb podľa normy ISO/IEC 20000-1:2018. (POLITIKA MANAŽÉRSTVA SLUŽIEB)

ISO 22301:2019

Zaviedli sme a používame certifikovaný systém manažérstva kontinuálnej prevádzky podľa normy ISO 22301:2019.

ISO/IEC 27001:2013

Zaviedli sme a používame certifikovaný systém manažérstva informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001:2013

ISO/IEC 27701:2019

Zaviedli sme a používame certifikovaný systém manažérstva ochrany osobných údajov podľa normy ISO/IEC 27701:2019.

ISO 14001:2015

Zaviedli sme a používame certifikovaný systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2015 (ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA)