Dlhodobá archivácia

Prídavný modul aplikácie Disig Desktop Signer

Prídavný modul Archív svojimi funkcionalitami ponúka možnosť archivovať elektronické dokumenty tak, aby bola zabezpečená dlhodobá overiteľnosť kvalifikovaného elektronického podpisu alebo pečate. Aj po uplynutí niekoľkých rokov bude podpis overený ako platný, čo umožňuje použiť tento dokument dlhodobo aj na právne účely. Postačí, keď v aplikácii Disig Desktop Signer bude modul Archív aktívny.

Elektronické podpisy sú archivované v súlade s platnými právnymi predpismi SR i Európskej Únie a spĺňajú technické štandardy ETSI pre elektronický podpis. Desktopové riešenie je určené pre všetkých používateľov, ktorí preferujú jednoduchú a technicky nenáročnú prácu s elektronicky podpísanými dokumentami.Základná charakteristika

 • prídavný modul certifikovanej aplikácie Disig Desktop Signer
 • desktopové riešenie pre operačný systém Microsoft Windows
 • archivácia širokého spektra formátov podpisov
 • previazanosť s archívnou časovou pečiatkou
 • dlhodobá overiteľnosť elektronického podpisu
 • automatické upozornenia na potrebu spustenia archivácie

Dlhodobé overenie platnosti kvalifikovaného elektronického podpisu alebo pečate

Dlhodobá použiteľnosť elektronického dokumentu na právne účely

Ochrana integrity elektronického dokumentu

K tomu, aby ste mohli dlhodobo archivovať elektronické podpisy, potrebujete:

 • klientskú aplikáciu Disig Desktop Signer v 2.6 a vyššej
 • aktívny prídavný modul Archív
 • prístup k službe kvalifikovanej časovej pečiatky

Licencia prídavného modulu Archív je viazaná na jedno technické zariadenie a platí jeden rok odo dňa aktivácie licencie.

Verzie licencie:

Archív Mini
86,00€ bez DPH, príp. 103,20€ s DPH
Verzia licencie Mini je obmedzená na 200 ks archivovaných dokumentov.
Pri objednávke tejto licencie získavate balík časových pečiatok ATS 200 zdarma.*

Archív Medium
366,00€ bez DPH, príp. 439,20€ s DPH
Verzia licencie Medium je obmedzená na 1000 ks archivovaných dokumentov.
Pri objednávke tejto licencie získavate balík časových pečiatok ATS 1000 zdarma.*

Archív Maxi
866,00€ bez DPH, príp. 1039,20€ s DPH
Verzia licencie Maxi je obmedzená na 10 000 ks archivovaných dokumentov.
Pri objednávke tejto licencie získavate balík časových pečiatok ATS 10000 zdarma.*

Archív Profi
2045,00€ bez DPH, príp. 2454,00€ s DPH
Počet archivovaných dokumentov nie je v tomto prípade obmedzený.

*akcia platí do odvolania

Upozornenie:
V prípade, že máte záujem o prídavný modul Archív a nevlastníte licenciu k základnej aplikácii Disig Desktop Signer, je potrebné si ju zakúpiť. Cena aplikácie Disig Dekstop Signer je 86,00 € bez DPH, príp. 103,20 € s DPH.

Prídavný modul Archív môžete získať:

 • pri osobnej návšteve v sídle spoločnosti Disig, a.s.
  platba možná iba v hotovosti
 • prostredníctvom distribútora
 • elektronickou cestou po zaslaní záväznej objednávky


Formulár Záväzná objednávka Disig Desktop Signer

Vyplnený formulár je potrebné poslať e-mailom na obchod@disig.sk. Po prijatí objednávky vám bude zaslaná zálohová faktúra. Zaslaním záväznej objednávky potvrdzujete, že súhlasíte so zasielaním faktúr elektronicky.

Máte záujem?