Disig

Máme jasnú víziu do budúcnosti

Úspešná recertifikácia Siemens CardOS

23. júna 2015

starcos

Úspešne sme recertifikovali SSCD produkt Siemens CardOS Smartcard 32KB/64KB, verzia CardOS V4.3B – DSDA, ktorý je určený na bezpečné generovanie a uloženie súkromných a verejných kľúčov (kľúčových párov), na vyhotovovanie a overovanie zaručeného elektronického podpisu, uloženie kvalifikovaných certifikátov a certifikátov a ich použitie v aplikáciách podporujúcich elektronické podpisovanie, taktiež na bezpečné uloženie iných textových alebo dátových súborov.

Používatelia uvedeného produktu tento teraz môžu bezpečne používať na vytváranie ZEP až do 22. júna 2020. Dokument potvrdzujúci túto skutočnosť je publikovaný na stránkach NBÚ Predĺženie platnosti
Predĺženie platnosti