Disig

Máme jasnú víziu do budúcnosti

Noví partneri využívajúci a poskytujúci naše služby

1. júla 2015

meeting-1019773_1920

Spoločnosť Disig, a.s. sa v júli 2014 rozšírila o dve nové registračné autority prevádzkované spoločnosťami Slovenská pošta, a.s resp. SFÉRA, a.s.

Prvá z menovaných spoločností bude prostredníctvom novo zriadenej registračnej autority využívať služby certifikačnej autority a akreditovanej certifikačnej autority CA Disig výhradne pre svoje vlastné účely a to najmä v oblasti vydávania kvalifikovaných certifikátov v súvislosti s potrebou vytvárania ZEP v rámci svojich interných procesov.

Druhá z menovaných spoločností bude poskytovať naše certifikačné služby najmä svojim stálym zákazníkom ako aj využívať ich pre vlastné účely. Smerom k zákazníkom to bude najmä v oblasti vydávania kvalifikovaných certifikátov pre potreby vytárania ZEP. Pre interné účely bude využívať služby vydávania komerčných certifikátov za účelom vytváranie elektronického podpisu a autentifikácie sa do IS, kvalifikovaných certifikátov za účelom vytvárania ZEP a SSL certifikátov pre bezpečnú komunikáciu s prevádzkovanými web servermi.

Úprimne ďakujeme týmto spoločnostiam, že si vybrali pre spoluprácu práve našu spoločnosť. Tento výber nás na jednej strane teší a utvrdzuje, že sme sa vybrali správnou cestou a dokážeme poskytovať naše certifikačné služby na vysokej úrovni. Na druhej strane nás to však zaväzuje k tomu, aby sme v našom úsilí nepoľavili a pokračovali v nastúpenom trende v rozširovaní a skvalitňovaní poskytovaných služieb.

Želáme našim novým partnerom veľa zákazníkov, pozitívnu odozvu na poskytované služby a veľa šťastia pri napĺňaní ich obchodných cieľov.