Disig

Máme jasnú víziu do budúcnosti

Portál “Elektronický podpis bez hraníc”

7. Apríla 2015

EP bez Hranic

V decembri 2013 sprístupnila naša spoločnosť verejnosti portál „Elektronický podpis bez hraníc“. Po vyše roku jeho prevádzky prinášame pár štatistických údajov o jeho využívaní, ktoré potvrdzujú, že jeho nasadenie a sprístupnenie uľahčilo vytváranie zaručeného elektronického podpisu mnohým používateľom.

Portál zep.disig.sk je primárne určený na vytváranie a overovanie zaručeného elektronického podpisu (ZEP) pre tých používateľov, ktorí nevlastnia žiadny komerčný produkt, potrebujú vytvárať ZEP len sporadicky resp. majú záujem si jeho vytváranie vyskúšať napr. použitím eID karty s vydaným kvalifikovaným certifikátom. Za ostatný rok navštívilo tento portál 5442 používateľov a uskutočnilo 15846 návštev. Spolu bol na portáli vyhotovených 34537 podpisov a overených 6368 dokumentov.

Keď sme uskutočnili malý anonymný prieskum medzi používateľmi portálu zistili sme, že: 92% opýtaných využíva na podpisovanie eID, 90% podpisovaných dokumentov sú PDF, 96% používa operačný systém Windows.

Prezentované štatistiky nás aj po roku utvrdili, že spustenie portálu „Elektronický podpis bez hraníc“ bol výnimočný počin našej spoločnosti, ktorý oslovil širokú verejnosť uprednostňujúcu moderné elektronické formy komunikácie.