Disig

Máme jasnú víziu do budúcnosti

3 ročné certifikáty pre e-faktúry

23. marca 2015

workbook-1205044_1920

V zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty je zdaniteľná osoba povinná zabezpečiť vierohodnosť pôvodu, neporušenosť obsahu a čitateľnosť faktúry od jej vydania do konca obdobia na uchovávanie faktúry. Ako spôsob zabezpečenia vierohodnosti pôvodu, neporušenosti obsahu a čitateľnosti faktúry možno v zmysle § 71 ods. 3 písm. d) zákona č. 222/2004 Z. z. použiť aj elektronickú pečať (§ 3a Zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise) právnickej osoby.

Certifikačná autorita CA Disig prevádzkovaná našou spoločnosťou v súčasnej dobe poskytuje možnosť získania systémového certifikátu s platnosťou až tri roky, ktorý je vydaný právnickej osobe, obsahuje jej jednoznačný identifikátor vo forme uvedenia IČO resp. DIČ resp. identifikátora prideleného štatistickým úradom priamo vo vydanom certifikáte a umožňuje opatriť vystavenú elektronickú faktúru elektronickou pečaťou. Elektronická pečať potom identifikuje jej pôvodcu t. j. právnickú osobu, ktorá elektronickú faktúru vydala (vierohodnosť pôvodu) a zároveň po overení jej platnosti aj neporušenosť jej obsahu.

Cena systémového certifikátu s platnosťou 3 roky je 50,00 euro bez DPH resp. 60,00 euro s DPH 20%