Disig Identity Server

Dvojfaktorová autentizácia pomocou eID

Riešenie Disig Identity Server umožňuje prihlasovanie používateľov do webových informačných systémov pomocou údajov obsiahnutých na elektronickom občianskom preukaze (eID). Informačný systém má k dispozícii dôveryhodné identifikačné údaje používateľa použiteľné v bezpečnostne citlivých procesoch, ktoré by v papierovom svete vyžadovali fyzické overenie totožnosti.

Aplikácia Disig Identity Server využíva dvojfaktorovú autentizáciu používateľa s jednoznačnou identifikáciou identity. Predstavuje riešenie bez pridaných investícií spojených so zabezpečovaním a distribúciou bezpečnostných prvkov pre používateľov. Jednoduchá integrácia s existujúcimi systémami je dosiahnutá štandardným SAML rozhraním, ktorú vyžadujú štandardy IS VS.

Aplikácia zároveň spája bezpečnosť s používateľským komfortom pomocou rozšírenej, a každému občanovi Slovenska zdarma dostupnej, technológie eID.Základná charakteristika

  • vysoko konfigurovateľný systém riadenia identít
  • možnosť rozšírenia IS o dvojfaktorovú autentizáciu pomocou eID
  • jednoduchá integrácia do IS pomocou WS a SAML štandardov
  • možnosť rozšírenia produktu podľa želania zákazníka
  • možnosť úpravy grafického rozhrania
  • možnosť prevádzky v režime OnPremise ako aj SaaS
  • pri prihlasovaní sú využívané služby autentizačného servera MV SR alebo NBÚ SR certifikované aplikácie pre kvalifikovaný elektronický podpis

Vyčítanie údajov z eID pomocou EAC kanála s autentizačným serverom MV SR

Vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu používateľa s využitím aplikácie Disig Web Signer a extrakcia údajov z použitého kvalifikovaného certifikátu

WS-Trust

WS-Federation

SAML 1.1/2.0

Schopnosť presmerovať neautentizovaného používateľa na Disig Identity Server

Schopnosť použiť SAML token na autentizáciu používateľa

Zmluvná služba poskytovaná spoločnosťou Disig, a.s.

Súkromná služba prevádzkovaná v prostredí zákazníka

Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 alebo novší

Microsoft .NET Framework 4.5 a .NET Core 1.0

Microsoft IIS 7.0 alebo novší

Minimálne 4-jadrové CPU a 4 GB RAM, 500 GB miesta na HDD

Microsoft Windows XP alebo vyšší, Linux alebo Mac OS X

Minimálne 1 core CPU a 512 MB RAM

Microsoft .NET Framework 2.0 alebo vyšší pre ActiveX verziu a Chrome verziu na platforme Microsoft Windows

JAVA Runtime Environment 1.6 alebo vyšší pre JAVA verziu a Chrome verziu na platformách Linux a Mac OS X

Správne nainštalované a funkčné QSCD zariadenie a príslušný middlewareMicrosoft Internet Explorer na Windows

Mozilla Firefox na Windows, Linux a Mac OS X

Google Chrome na Windows, Linux a Mac OS X

Safari na Mac OS X

Máte záujem?