Disig eMail Labeller

Jednoduchý systém klasifikácie e-mailových správ

Pre väčšinu organizácií je elektronická pošta primárny komunikačný nástroj. V rámci každodennej firemnej komunikácie sa odosiela značné množstvo elektronických správ rôzneho významu a účelu, pričom posielané správy môžu mať formálny, ako aj neformálny charakter a ich dôveryhodnosť môže byť, v závislosti od samotného obsahu, označovaná ako verejná alebo citlivá.

Produkt Disig eMail Labeller umožňuje prostredníctvom prehľadného používateľského okna vybrať a priradiť každej elektronickej správe požadovaný stupeň citlivosti. Na základe tohto označenia je možné v systémoch filtrovania elektronickej pošty aplikovať definované pravidlá a politiky na jednotlivé správy a tým riadiť ich odosielanie. Týmto spôsobom sa dosiahne efektívne prenesenie zodpovednosti za obsah správy zasielanej mimo organizáciu na odosielateľa.Základná charakteristika

 • používateľsky prívetivé rozhranie na označovanie elektronických správ
 • povinnosť označovať (klasifikovať) posielané elektronické správy v závislosti od ich obsahu
 • prehľadná vizuálna stránka označovania elektronických správ
 • jednoduchá integrácia so systémami DLP
 • integrácia sproduktom Microsoft Outlook
 • možnosť prispôsobenia potrebám zákazníka

Medzi hlavné úlohy Disig eMail Labellera patrí:

 • označovanie odosielaných e-mailových správ a zabránenie ich odoslaniu v prípade, ak si klient nevyberie jednu z možných úrovní citlivosti správy
 • jednoduchá integrácia priamo do aplikácie MS Outlook
 • vkladanie označenia priamo do tela e-mailovej správy
 • vkladanie úrovne citlivosti do predmetu odosielanej správy
 • nastavenie šifrovania a/alebo podpísania e-mailovej správy podľa zvoleného stupňa klasifikácie
 • možnosť prispôsobenia úrovní a textov označenia správ potrebám zákazníka
 • možnosť definovať zoznam e-mailových adries s výnimkou pre označovanie správ
 • široké možnosti inštalácie na klientské pracovné stanice
 • inštalácia priamo administrátorom na pracovnej stanici
 • vzdialená inštalácia pomocou skupinových politík v doméne
 • možnosť integrácie s rôznymi DLP(Forcepoint, CheckPoint)

Minimálne technické požiadavky potrebné pre inštaláciu a prevádzku aplikácie Disig eMail Labeller:

 • Procesor Intel alebo AMD 1 GHz
 • 512 MB RAM
 • 20 MB voľného miesta na disku
 • Podporovaný operačný systém
 • Podporovaná aplikácia MS Outlook

Microsoft Windows XP SP3

Microsoft Vista SP1

Microsoft Windows 7

Microsoft Windows 8.1.

Microsoft Windows 10

Microsoft Outlook 2003

Microsoft Outlook 2007

Microsoft Outlook 2010

Microsoft Outlook 2013

Microsoft Outlook 2016

Máte záujem?