Bezpečnosť

Poskytujeme služby v súlade s prísnymi technickými, dátovými a bezpečnostnými štandardami

Bezpečnosť

Konfiguračná integrita a súlad IS

Konfiguračná integrita a súlad IS

Získajte prehľad o zmenách

Viac
Audit kybernetickej bezpečnosti

Audit kybernetickej bezpečnosti

Porovnanie aktuálneho stavu zavedených opatrení kybernetickej bezpečnosti so špecifickými požiadavkami zákona a príslušných vyhlášok.

Viac
Audit IS

Audit IS

Komplexné posúdenie bezpečnosti informačných systémov

Viac
Business Continuity Planning

Business Continuity Planning

Žiadny systém nie je dokonalý – pripravte sa na nečakané nehody

Viac
Audit ITVS

Audit ITVS

Poznáte požiadavky kladené na informačné systémy verejnej správy?

Viac
Priemyselná bezpečnosť

Priemyselná bezpečnosť

Všetko, čo potrebujete na získanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti

Viac
Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

GDPR - Nariadenie európskeho parlamentu a rady o ochrane osobných údajov

Viac
Implementácia PKI

Implementácia PKI

Dostanete všetko, čo vaše PKI potrebuje

Viac
Implementácia ISO 27001

Implementácia ISO 27001

Riadenie informačnej bezpečnosti podľa všeobecne uznávaného štandardu

Viac
Analýza rizík

Analýza rizík

Hrozby, ktoré poznáte, vás neprekvapia

Viac