Disig

Máme jasnú víziu do budúcnosti

Vyhotovovanie elektronických podpisov na diaľku

26. Apríla 2017

sasib2017

Slovenská asociácia pre informačnú bezpečnosť (SASIB) aj v roku 2017 zorganizovala podujatie Konferencia Informačná bezpečnosť. Naša spoločnosť mala na tomto podujatí svoje zastúpenie. Odborný program sme obohatili o postoj k tomu, akým spôsobom zasiahlo Nariadenie eIDAS slovenské PKI a analyzovali sme možnosť vyhotovovať elektronický podpis na diaľku.

Rozmach mobilných platforiem predstavuje pre svet kvalifikovaného elektronického podpisu výzvu, pretože väčšina z nich nedisponuje tradičnými hardvérovými ani softvérovými rozhraniami pre prácu s kryptografickým hardvérom aký predstavujú čipové karty. Nariadenie eIDAS však do praxe zavádza pojem “vyhotovovanie elektronických podpisov na diaľku”, za ktorým sa môže skrývať pre koncového používateľa technicky nenáročné a zároveň ekonomicky výhodné riešenie použiteľné na všetkých mobilných ale aj desktopových platformách. V našom príspevku sme zadefinovali hlavné technické, bezpečnostné ale aj ekonomické rozdiely medzi tradičnými decentralizovanými riešeniami a riešeniami pre centralizovanú správu kľúčového materiálu, ktoré môžu byť použité pre vyhotovovanie elektronických podpisov na diaľku.

Podrobnejšie: Vyhotovenie elektronických podpisov na diaľku