Disig

Máme jasnú víziu do budúcnosti

Ukončenie vydávania KC na čipové karty Atos (Siemens)

10. decembra 2020

blank-card

Na základe usmernenia získaného od Národného bezpečnostného úradu, ako orgánu dohľadu nad poskytovateľmi kvalifikovaných dôveryhodných služieb, ukončujeme k 31.12.2020 vydávanie kvalifikovaných certifikátov pre podpis/pečať resp. mandátnych certifikátov (ďalej len „KC“) na čipové karty Atos (Siemens), ktoré boli ich držiteľom poskytnuté našou spoločnosťou resp. prostredníctvom našich externých RA.

Po tomto dátume bude pre všetkých našich zákazníkov dostupný nový typ kvalifikovaného zariadenie pre elektronický podpis/pečať (QSCD), ktorý má platnú certifikáciu do 11.6.2028.

Všetkým zákazníkom a majiteľom kariet Atos (Siemens) s platným KC, ktorého platnosťou je dlhšia ako do 31.12.2020 ponúkneme po 1.1.2021 pri vydávaní nového KC výmenu existujúcej čipovej karty (formát SIM resp. formát bankomatovej karty) za zvýhodnenú cenu. Výmena u USB tokenu (USB čítačka + SIM karta) sa bude týkať len samotnej čipovej karty vo formáte SIM so zachovaním pôvodnej USB čítačky. V prípade záujmu si samozrejme zákazník môže požiadať o výmenu celého USB tokenu t.j. aj so zakúpením novej čítačky.

V čase od 15.12.2020 do 31.12.2020 bude možné vydanie KC na čipové karty Atos (Siemens) len s platnosťou na 1 rok (365 dní). Vydanie akéhokoľvek KC na čipovú kartu od výrobcu Atos (Siemens) po 31.12.2020 nebude možné.