Disig

Máme jasnú víziu do budúcnosti

Podpisujte ZEP už aj v Google Chrome

1. decembra 2015

diisg_uspechyportalu

Ako prvá spoločnosť na Slovensku umožňujeme prostredníctvom nášho produktu Disig Web Signer vytvárať zaručený elektronický podpis (ZEP) na platformách Microsoft Windows, Linux a Mac OS X už aj v prehliadači Google Chrome™.

Prehliadač Google Chrome™ od verzie 35 na platforme Linux a verzie 45 na platforme Windows nepodporuje rozhranie NPAPI, následkom čoho v ňom nie je možné prevádzkovať JAVA applety t. j. od týchto verzií Google Chrome™ nie je možné vytváranie ZEP v aplikáciách dostupných vo forme JAVA appletu.

Aplikáciu Disig Web Signer sme preto upravili tak, aby umožňovala integráciu s prehliadačom pomocou technológie Google Native Messaging. Táto úprava znamená, že  Disig Web Signer je momentálne jediná slovenská aplikácia, ktorú je možno, v kombinácii s prehliadačom Google Chrome™, použiť na vytváranie ZEP na všetkých vyššie vymenovaných platformách. Tým značne rozširuje možnosti pre používateľov, ktorí si obľúbili tento prehliadač a v minulosti boli nútení pri potrebe vytvárania ZEP siahnuť k používaniu menej preferovaných prehliadačov.

Upravená verzia Disig Web Signer si pre spustenie na platforme Microsoft Windows vyžaduje .NET Framework 2.0 alebo vyšší. Pre spustenie na ostatných platformách sa vyžaduje Java Runtime Environment verzie 1.6 alebo vyššej. Aplikáciu spolu s rozšírením pre Google Chrome™ je možné vyskúšať na portáli zep.disig.sk. Pred prvým použitím musíte aplikáciu nainštalovať pomocou samostatného inštalátora dostupného na tomto portáli v menu „Podpora“.