Disig

Máme jasnú víziu do budúcnosti

Obnova kvalifikovaného certifikátu bez osobnej návštevy

29. Apríla 2020

obnova-kc-bez-osobnej-navstevy

Vzhľadom k vyhláseniu mimoriadnej situácie v  Slovenskej republike, v zmysle zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva, sme sa rozhodli umožniť našim existujúcim zákazníkom v nevyhnutných prípadoch možnosť vydania následného kvalifikovaného certifikátu pre podpis, pečať resp. mandátneho certifikátu (všetky spolu ďalej len “KC”) aj bez nutnosti osobnej účasti v sídle spoločnosti na Záhradníckej 151 v Bratislave.

Táto možnosť si však vyžaduje na strane existujúceho zákazníka splnenie viacerých podmienok, ktoré nám umožnia vykonať celý proces vydania KC bez jeho osobnej účasti v sídle našej spoločnosti.

Podmienky vydania sú:

  1. KC môže byť vydávaný len existujúcemu zákazníkovi, ktorý vlastní platný kvalifikovaný certifikát vydaný spoločnosťou Disig, a.s., a tento bol vydaný na kryptografické kľúče generované a uložené v QSCD zariadení;
  2. Držiteľovi KC sa od vydania súčasne platného KC nemenili osobné údaje (trvalé bydlisko, doklady preukazujúce jeho totožnosť);
  3. Zákazník má v procese vydávania KC k svojmu počítaču pripojené svoje QSCD zariadenie s ešte platným KC;
  4. Zákazník ma k dispozícii aplikáciu umožňujúcu video hovor (napr. Skype, Messenger, WhatsApp ap.) a súhlasí s jej použitím pri komunikácii s poskytovateľom služby;
  5. Zákazník ma k dispozícii aplikáciu umožňujúcu ovládanie jeho počítača zo vzdialeného počítača (napr. TeamViewer) a musí súhlasiť s jej využitím poskytovateľom služby počas vydávania KC;
  6. Zákazník súhlasí s použitím aplikácie na podpisovanie (ZEP.DISIG.SK resp. Disig Desktop Signer) na podpísanie dokumentácie k vydanému certifikátu;
  7. Zákazník súhlasí s vystavením elektronickej faktúry za poskytnutú službu vyhotovenia a vydania KC.
  8. Zákazník si je vedomý, že pri tomto spôsobe vydania KC je jeho platnosť stanovená na 1 rok (365 dní).

V prípade, že máte záujem o uvedený spôsob vydania následného KC a spĺňate vyššie uvedené podmienky, zašlite nám e-mail na radisig@disig.sk s návrhom termínu, kedy by sa mohlo predmetné vydanie uskutočniť spolu s názvom aplikácie na video hovor, ktorú budete používať a jej kontaktnými údajmi (užívateľské meno pre Skype, Messenger, telefónne číslo pre WhatsApp). Po odsúhlasení poskytnutia služby Vás budeme kontaktovať v dohodnutom čase prostredníctvom navrhnutej aplikácie na video hovor.