Disig

Máme jasnú víziu do budúcnosti

Čipová karta s jedinečnou potlačou

11. marca 2021

cipova-karta-s-jedinecnou-potlacou

Na čipových kartách nebudeme vydávať ako jedinečné len kľúče k elektronickému podpisu. Unikátnym sa stane aj ich dizajn. Odteraz si ho práve zákazníci môžu vybrať sami. Toto prenosné zariadenie tak už nebude „bielou nudnou plastovou kartičkou“.

Uvedomujeme si, že čipová karta môže byť pre jeho užívateľa rovnako nezameniteľná ako jeho elektronický podpis. Preto by sme radi ponúkli našu novinku. Stačí, ak nám pošlete vizuál, a my ho na novú čipovú kartu vytlačíme.

Ak si do 1.5.2021 zakúpite kvalifikovaný certifikát pre FO spoločne s novou čipovou kartou FULL SIZE vo veľkosti bankomatovej karty, túto čipovú kartu Vám potlačíme vizuálom podľa Vášho výberu ZADARMO.

Potlač čipových kariet je poskytovaná iba na našej centrále v Bratislave (Záhradnícka 151).

* Zákazník berie na vedomie, že na zadanie a tlač vlastného obrázka musí mať licenčné práva na použitie daného obrázku. V prípade, ak si zákazník nie je istý existenciou práva na použitie daného obrázku, zákazník má povinnosť kontaktovať príslušného majiteľa práv a požiadať ho o vyjadrenie. Zákazník je zodpovedný za to, že ním zaslaný obrázok neporušuje práva tretích strán (najmä práva k ochrannej známke, autorských práv), alebo platné právne predpisy. Spoločnosť Disig, a.s. si vyhradzuje právo odmietnuť predložené obrázky. V prípade, že zákazníkov obrázok poruší práva tretích strán, zákazník zodpovedá spoločnosti Disig, a.s. za všetky nároky tretích strán na náhradu škody, ktoré sa zaväzuje zákazník uhradiť v plnej výške, s čím zákazník výslovne súhlasí.