Disig

Máme jasnú víziu do budúcnosti

Akreditácia novej certifikačnej služby

11. mája 2015

eArchive

Naša spoločnosť úspešne prešla procesom akreditácie certifikačnej služby dlhodobého uchovávania elektronických dokumentov podpísaných zaručeným elektronickým podpisom alebo opatrených zaručenou elektronickou pečaťou a získala certifikát NBÚ, ktorý osvedčuje, že ako poskytovateľ uvedenej služby spĺňame všetky podmienky určené na jej poskytovanie.

„Mám veľmi dobrý pocit z toho čo sa nám podarilo a verím, že už v blízkej budúcnosti si táto naša nová akreditovaná služba nájde svojich klientov a spoločným úsilím začneme budovať novú kapitolu vo využívaní a uchovávaní elektronicky podpísaných dokumentov“ hovorí výkonný riaditeľ spoločnosti Disig, a. s. Ing. Ľuboš Batěk.

Spoločnosť Disig, a. s., ktorá prevádzkuje certifikačnú autoritu CA Disig, dosiahla ďalší významný medzník v poskytovaní certifikačných služieb, keď sa jej ako prvej na Slovensku podarilo vybudovať a akreditovať aj poslednú z akreditovaných certifikačných služieb, ktoré sú definované v § 2 písm. p) zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise. V súčasnej dobe teda okrem akreditovaných služieb správy kvalifikovaných certifikátov a vydávania časových pečiatok je schopná poskytovať aj službu dlhodobého uchovávania elektronických dokumentov podpísaných zaručeným elektronickým podpisom (ZEP) alebo opatrených zaručenou elektronickou pečaťou (ZEPe).

Týmto počinom zavŕšila svoje úsilie vybudovať certifikačnú autoritu s komplexným portfóliom certifikačných služieb, ktorá je schopná pokryť požiadavky takmer každého klienta, či už z okruhu orgánov verejnej moci alebo z okruhu podnikateľských subjektov, ktoré zamerali svoje úsilie na využívanie elektronickej komunikácie s využitím podpisovania elektronických dokumentov ZEP alebo ich opatrovania ZEPe a ich následného dlhodobého uchovávania výhradne v elektronickej forme.