Disig

Máme jasnú víziu do budúcnosti

Sme držiteľom certifikátu pre systém manažérstva ochrany osobných údajov

14. septembra 2022

man hand tablet with iso text in screen

Po úspešnom absolvovaní certifikačného auditu v júli 2022 sme sa stali držiteľom certifikátu pre systém manažérstva ochrany osobných údajov podľa normy ISO/IEC 27701:2019.

Získaný certifikát považujeme za veľmi dôležitý, nakoľko ako poskytovateľ kvalifikovaných dôveryhodných služieb v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 910/2014 a zákona č.272/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov a vydavateľ sady elektronických certifikátov pre potreby eID, spracúvame v rámci našej agendy veľké množstvo osobných údajov naprieč celým Slovenskom.

Norma ISO/IEC 27701 bola vydaná v auguste 2019 a je to prvá medzinárodná norma, ktorá sa zaoberá riadením informácií o súkromí. Je rozšírením normy ISO 27001, ktorá je jednou z najpoužívanejších medzinárodných noriem pre riadenie informačnej bezpečnosti. Jej účelom je poskytnúť organizáciám praktický rámec, pomocou ktorého môžu rozšíriť zavedený systém riadenia bezpečnosti informácií (ISMS) o systém riadenia ochrany osobných údajov (PIMS).

Vzhľadom na pravidelné dotazy našich partnerov a klientov ohľadom úrovne ochrany spracovávaných osobných údajov vyplývajúcich predovšetkým z agendy poskytovania kvalifikovaných dôveryhodných služieb a služieb vytvárania elektronických podpisov v rámci rôznych automatizovaných procesov, tak pre nich máme v ruke dôležité nezávislé uistenie o formálnom nastavení a dodržiavaní základných bezpečnostných pravidiel aj v oblasti GDPR.

Integráciou požiadaviek normy do každodenných procesov a životných situácii môžeme preukázať nielen zavedenie vhodných technických a organizačných opatrení, vrátane súladu s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ale aj kontinuálny vývoj spoločnosti smerom k adaptácii na neustále sa meniace podnikateľské a spoločenské prostredie.