Disig

Máme jasnú víziu do budúcnosti

eIDAS – Stanovisko spoločnosti Disig, a.s.

11. júla 2016

desk-lamp-932210_1920

V súvislosti s nadobudnutím účinnosti Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (ďalej len „Nariadenie eIDAS“) prijala spoločnosť Disig, a.s. (ďalej len „Disig“), nasledovné stanovisko:

Pokiaľ sa v dokumentácii certifikačnej autority CA Disig, ktorá je dostupná v písomnej alebo elektronickej forme v sídle spoločnosti Disig alebo je dostupná prostredníctvom verejného repozitára na stránkach www.disig.sk, www.disig.eu vyskytuje pojem:

1. „elektronický podpis“ myslí sa tým „zdokonalený elektronický podpis“ v zmysle článku 3 bod 11 Nariadenia eIDAS.

2. „certifikát“ myslí sa tým „certifikát pre elektronický podpis“ v zmysle článku 3 bod 14 Nariadenia eIDAS.

3. „kvalifikovaný certifikát“ myslí sa tým „kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis“ v zmysle článku 3 bod 15 Nariadenia eIDAS.

4. „akreditovaná certifikačná služba“ myslí sa tým „kvalifikovaná dôveryhodná služba“ v zmysle článku 3 bod 17 Nariadenia eIDAS.

5. „certifikačná autorita“ myslí sa tým „poskytovateľ dôveryhodných služieb“ v zmysle článku 3 bod 19 Nariadenia eIDAS.

6. „akreditovaná certifikačná autorita“ myslí sa tým „kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb“ v zmysle článku 3 bod 20 Nariadenia eIDAS.

7. „elektronická pečať“ myslí sa tým „zdokonalená elektronická pečať“ v zmysle článku 3 bod 26 Nariadenia eIDAS.

8. „kvalifikovaná elektronická pečať“ myslí sa tým „kvalifikovaná elektronická pečať“ v zmysle článku 3 bod 27 Nariadenia eIDAS.

9. „systémový certifikát“ myslí sa tým „certifikát pre elektronickú pečať“ v zmysle článku 3 bod 29 Nariadenia eIDAS.

10. „kvalifikovaný systémový certifikát“ myslí sa tým „kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať“ v zmysle článku 3 bod 29 Nariadenia eIDAS.

11. „časová pečiatka“ myslí sa tým „elektronická časová pečiatka“ v zmysle článku 3 bod 33 Nariadenia eIDAS.

12. „akreditovaná služba poskytovania časovej pečiatky“ myslí sa tým „kvalifikovaná elektronická časová pečiatka“ v zmysle článku 3 bod 34 Nariadenia eIDAS.

13. „SSL certifikát“ myslí sa tým „certifikát pre autentifikáciu webového sídla“ v zmysle článku 3 bod 38 Nariadenia eIDAS.

V rámci prechodného obdobia t. j. do 1.7.2017 budú všetky požiadavky Nariadenia eIDAS postupne zapracované do všetkých existujúcich dokumentov certifikačnej autority CA Disig, prípadne budú pripravené nové dokumenty tak, aby boli v súlade s požiadavkami finálnej verzie „Zákona o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov“, ktorý je v súčasnosti v legislatívnom procese.