Disig QES Portal

Kvalifikovaný elektronický podpis a pečať vo webovom prostredí

Disig QES Portal je určený najmä pre prevádzkovateľov web stránok a portálových riešení, ktorí chcú svojim používateľom umožniť podpisovať elektronické dokumenty kvalifikovaným elektronickým podpisom a pečaťou v zmysle európskeho Nariadenia eIDAS a platnej slovenskej legislatívy.

Možnosti prevádzky

Systém Disig QES Portal prevádzkovaný ako služba v privátnom cloude spoločnosti Disig je cenovo dostupným riešením, ktorého veľkým prínosom je oslobodenia klienta od vstupných investičných nákladov.

Disig QES Portal je alternatívne možné prevádzkovať aj ako samostatné riešenie v prostredí klienta, pričom zodpovednosť za bezpečnosť, či udeľovanie prístupu koncovým používateľom je na strane prevádzkovateľa. Táto forma je vhodná najmä pre náročných klientov, vyžadujúcich maximálnu bezpečnosť a ochranu dát.

DEMO produktu

Demo produktu je dostupné na https://zep.disig.skZákladná charakteristika

  • portálové riešenie pre kvalifikovaný elektronický podpis (QES)
  • prívetivé rozhranie pre integrátorov aj používateľov
  • možnosť prispôsobenia rozhrania a vzhľadu podľa požiadaviek zákazníka
  • podpora podpisovania a overovania širokého spektra formátov dokumentov
  • podpora eID a všetkých QSCD zariadení s dostupným CSP alebo PKCS#11 rozhraním
  • jadro systému tvoria aplikácie Disig QES Signer a Disig Web Signer certifikované NBÚ SR
  • multiplatformové riešenie pre Windows, Linux, MacOS, Android, iOS a WP
  • možnosť rozšírenia služieb o dlhodobú archiváciu elektronických dokumentov podpísaných QES

CAdES-BES, CAdES-EPES, CAdES-T, CAdES-X, CAdES-A

CAdES-B-B, CAdES-B-T, CAdES-B-LT, CAdES-B-LTA

XAdES-BES, XAdES-EPES, XAdES-T, XAdES-X

XAdES-B-B, XAdES-B-T, XAdES-B-LT, XAdES-B-LTA

PAdES-BES, PAdES-EPES, PAdES-T, PAdES-LTV

PAdES-B-B, PAdES-B-T, PAdES-B-LT, PAdES-B-LTA

XAdES_ZEP s dátovými objektmi typu XML, PDF a zložený elektronický podpis

ETSI TS 101 733, ETSI TS 103 173, ETSI TS 101 903,

ETSI TS 103 171, ETSI TS 102 778, ETSI TS 103 172,

ETSI TS 102 918, ETSI TS 103 174, ETSI TS 119 612,

ETSI TS 102 272, RFC 5280, RFC 3161, RFC 2560

TXT, PDF, RTF, DOC, DOCX, ODT

XML, XMLDataContainer / XML formuláre, HTML, XHTML

PNG, BMP, GIF, JPG, TIFF

MS Office formáty voliteľne konvertované do PDF

CMS, ASiC-S, ASiC-E, ZEPf, xZEP / ZEPx

Microsoft Internet Explorer na Windows

Mozilla Firefox na Windows, Linux a Mac OS X

Google Chrome na Windows, Linux a Mac OS X

Safari na Mac OS X

SOAP 1.2

WS-I Basic Profile 1.1.

WSS SOAP Message Security 1.0

SOAP Message Transmission Optimization Mechanism

Máte záujem?