Disig eMail Labeller

Jednoduchý systém klasifikácie e-mailových správ

Pre väčšinu organizácií je elektronická pošta primárnym komunikačným nástrojom. V rámci každodennej firemnej komunikácie sa odosiela značné množstvo elektronických správ rôzneho významu a účelu, pričom posielané správy môžu mať formálny, ako aj neformálny charakter a ich dôveryhodnosť môže byť, v závislosti od samotného obsahu, označovaná ako verejná alebo citlivá.

Manažovanie elektronických správ

Produkt Disig eMail Labeller umožňuje prostredníctvom prehľadného používateľského okna priradiť každej elektronickej správe požadovaný stupeň citlivosti, prípadne aj časový interval určený na jej spracovanie. Na základe tohto označenia je možné na jednotlivé správy v systémoch filtrovania elektronickej pošty aplikovať definované pravidlá a politiky a tým riadiť ich odosielanie. Pre jednotlivé stupne klasifikácie citlivosti správy je tiež možné definovať rôzne nastavenia šifrovania a podpisovania e-mailov.Základná charakteristika

 • používateľsky prívetivé rozhranie na označovanie elektronických správ
 • povinnosť označovať (klasifikovať) posielané elektronické správy v závislosti od ich obsahu
 • prehľadná vizuálna stránka označovania elektronických správ
 • možnosť priradiť elektronickým správam časový údaj s požiadavkou na spracovanie do konkrétneho dátumu
 • možnosť definovať zoznam ignorovaných adries odosielateľov a prijímateľov
 • možnosť ukladať text s klasifikáciou do subjektu na pravú stranu textu
 • jednoduchá integrácia so systémami DLP
 • implementácia priamo do prostredia produktu MS Outlook

Medzi hlavné úlohy Disig eMail Labellera patrí:

 • označovanie odosielaných e-mailových správ a zabránenie ich odoslaniu v prípade, ak si klient nevyberie jednu z možných úrovní citlivosti správy
 • vkladanie označenia priamo do tela e-mailovej správy
 • vkladanie úrovne citlivosti do predmetu odosielanej správy
 • farebné zobrazenie zodpovedajúce úrovni vybranej citlivosti údajov
 • jednoduchá integrácia priamo do aplikácie MS Outlook
 • široké možnosti inštalácie na klientské pracovné stanice
 • inštalácia priamo administrátorom na pracovnej stanici
 • vzdialená inštalácia pomocou skupinových politík v doméne

Minimálne technické požiadavky potrebné pre inštaláciu a prevádzku aplikácie Disig eMail Labeller:

 • Procesor Intel alebo AMD 1 GHz
 • 512 MB RAM
 • 20 MB voľného miesta na disku
 • Podporovaný operačný systém
 • Podporovaná aplikácia MS Outlook

Microsoft Windows XP SP3

Microsoft Vista SP1

Microsoft Windows 7

Microsoft Windows 8.1.

Microsoft Windows 10

Microsoft Windows Server 2003

Microsoft Windows Server 2008

Microsoft Outlook 2003

Microsoft Outlook 2007

Microsoft Outlook 2010

Microsoft Outlook 2013

Microsoft Outlook 2016

Máte záujem?