Disig Desktop Signer

Desktopové riešenie pre kvalifikovaný elektronický podpis a pečať

Ideálne riešenie

Ideálne riešenie

Aplikácia Disig Desktop Signer umožňuje koncovým používateľom jednoduchým a zároveň rýchlym spôsobom vytvárať a overovať kvalifikovaný elektronický podpis a pečať v zmysle európskeho nariadenia eIDAS a platnej slovenskej legislatívy. Podpora všetkých formátov dokumentov schválených pre komunikáciu s orgánmi verejnej moci robí z aplikácie Disig Desktop Signer ideálne riešenie pre všetky subjekty, ktoré s týmito orgánmi komunikujú.

Jasne štrukturované rozhranie

Jasne štrukturované rozhranie

Prehľadné grafické používateľské rozhranie aplikácie nekladie zbytočne prehnané nároky na technické schopnosti bežných používateľov. Pokročilým používateľom však poskytuje dostatok ovládacích prvkov a nastavení pre komfortnú a plnohodnotnú prácu s elektronickým podpisom.

Jednoduchá práca s dokumentom

Jednoduchá práca s dokumentom

Aplikácia pozostáva z jediného hlavného okna. Rýchlym prístupom sa dostanete k dvom najčastejšie vykonávaným činnostiam, a to overenie podpisu, alebo vytvorenie podpísaného dokumentu. Zároveň veľmi jednoducho, rýchlo a prehľadne získate farebne rozlíšené výsledky overenia.

Vo firemnom prostredí je aplikácia schopná spracovávať dokumenty ľubovoľného formátu a priniesť tak výhody kvalifikovaného elektronického podpisu aj do bežných procesov organizácie.Základná charakteristika

 • aplikácia na vyhotovovanie a overovanie kvalifikovaného elektronického podpisu a pečate určená pre koncových používateľov
 • desktopové riešenie pre operačný systém Microsoft Windows
 • používateľsky prívetivé a intuitívne rozhranie na overovanie a podpisovanie dokumentov
 • používatelia sú oslobodení od zbytočných technických detailov
 • práca s elektronickým podpisom je efektívna a až prekvapujúco rýchla
 • podpora eID a všetkých QSCD zariadení s dostupným CSP alebo PKCS#11 rozhraním
 • podpora podpisovania a overovania širokého spektra formátov dokumentov a podpisov
 • aplikácia je certifikovaná NBÚ SR na vyhotovovanie a overovanie kvalifikovaného elektronického podpisu a pečate

Licencia aplikácie sa viaže na jedno technické zariadenie. Je časovo neobmedzená.

Disig Desktop Signer – aplikácia pre ZEP je v cene 86,00 € bez DPH, príp. 103,20 € s DPH.

V prípade tejto aplikácie je možné zakúpiť Rozšírenie licencie, zakúpenie druhej licencie na tú istú osobu. Platí to pre prípade, že držiteľ prvej licencie má záujem používať aplikáciu Disig Desktop Signer na dvoch PC. Cena rozšírenej licencie je 43,00 € bez DPH, príp. 51,60 € s DPH.

Používateľom aplikácie umožňujeme po individuálnej dohode reaktivovať licenciu aplikácie. Služba Reaktivácia licencie je spoplatnená sumou 20,00 € bez DPH, príp. 24,00 € s DPH.

Pozn.: Spoločnosť Disig, a.s. je platiteľom DPH. Vyššie uvedené ceny s DPH sú ceny vrátane 20% DPH.

Aplikáciu Disig Desktop Signer môžete získať:

 • pri osobnej návšteve v sídle spoločnosti Disig, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava – platba možná iba v hotovosti (platba na faktúru, príp. pomocou platobnej karty nie je možná)
 • prostredníctvom distribútora
 • elektronickou formou po zaslaní záväznej objednávky

Záväzná objednávka Disig Desktop Signer

Po vyplnení formulára je potrebné objednávku poslať e-mailom na Obchodné oddelenie

Po doručení objednávky vám bude vystavená zálohová faktúra a následne zaslaná e-mailom na úhradu. Po jej úhrade a teda po pripísaní prostriedkov na účet našej spoločnosti vám bude zaslaný e-mail, ktorý bude obsahovať pokyny k stiahnutiu, k inštalácii a k aktivácii aplikácie, licenčný kľúč (sériové číslo licencie), a faktúru – daňový doklad.

Upozornenie

Elektronická faktúra bude spĺňať všetky náležitosti stanovené zákonom č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení a zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení. Zaslaním záväznej objednávky potvrdzujete, že súhlasíte so zasielaním faktúr elektronicky. V prípade, že nesúhlasíte, je potrebné uviesť túto informáciu do mailu, ktorého súčasťou bude objednávka.

STORNO OBJEDNÁVKY

Záväznú objednávku je možné zo strany objednávateľa stornovať len za predpokladu, že za službu ešte nebola uhradená zálohová faktúra. Túto skutočnosť je potrebné oznámiť buď telefonicky, alebo emailom na emailovú adresu obchod@disig.sk.

Záväznú objednávku možno stornovať aj spoločnosťou Disig, a.s. Vyhradzujeme si právo zamietnuť prijatú objednávku, v prípade ak sú v objednávke uvedené nepravdivé alebo zavádzajúce údaje, ak objednávateľa nemôžeme kontaktovať na základe zadaných kontaktných údajov. V týchto prípadoch bude objednávateľ o stornovaní objednávky informovaný emailom.

Distribútormi aplikácie Disig Desktop Signer sú nasledovné spoločnosti:

 • b1 s.r.o.
 • BACKGROUND s.r.o.
 • Consult Office, spol. s r.o.
 • CRANIUM COMPUTER s.r.o.
 • EAN Slovakia s.r.o.
 • Gavalieri s.r.o.
 • GNOMA s.r.o.
 • JWC s.r.o.
 • nakupujbezpecne.sk, s.r.o.
 • Právne Vzdelávanie s.r.o.
 • Regional Discount Services s.r.o.

CAdES-BES, CAdES-EPES, CAdES-T, CAdES-X, CAdES-A

CAdES-B-B, CAdES-B-T, CAdES-B-LT, CAdES-B-LTA

XAdES-BES, XAdES-EPES, XAdES-T, XAdES-X, XAdES-A

XAdES-B-B, XAdES-B-T, XAdES-B-LT, XAdES-B-LTA

PAdES-BES, PAdES-EPES, PAdES-T, PAdES-LTV

PAdES-B-B, PAdES-B-T, PAdES-B-LT, PAdES-B-LTA

XAdES_ZEP s dátovými objektmi typu XML, PDF a zložený elektronický podpis

X.509 Public Key Certificates

CMS Advanced Electronic Signatures

XML Advanced Electronic Signatures

PDF Advanced Electronic Signatures

Electronic Signature Policies

Associated Signature Containers (ASiC)

ZIP formát súboru pre ZEP (ZEPf)

Trust-service Status List

Dôveryhodný zoznam

Time-Stamp Protocol

Online Certificate Status Protocol

RSA, DSA, ECDSA

MD5, SHA-1, SHA-224, SHA-256, SHA-384, SHA-512

RIPEMD128, RIPEMD160, RIPEMD256

Uvedená množina algoritmov sa môže meniť v závislosti od použitého QSCD zariadenia

PKCS#11: Cryptographic Token Interface Standard

Microsoft Crypto API / Cryptographic Service Provider

PDF/A-1a, TXT, PNG, XMLDataContainer / XML formuláre

Stanovuje §57s Výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky 55/2014 Z.z. zo 4. marca 2014

TXT

PDF, RTF, DOC, DOCX, ODT - formát je voliteľne konvertovateľný do formátu PDF/A-1a

XML, XMLDataContainer / XML formuláre, HTML, XHTML

PNG, BMP, GIF, JPG, TIFF - formát je voliteľne konvertovateľný do formátu PNG

MS Office formáty (XLS, XLSX, PPT, PPTX a ďalšie) - formát je voliteľne konvertovateľný do formátu PDF pokiaľ je dostupná lokálna inštalácia kancelárskeho balíka Microsoft Office

Ľubovoľný formát spracovateľný externou aplikáciou

CMS

XML

PDF

ASiC-S

ASiC-E

ZEPf

xZEP / ZEPx

ETSI TS 101 733, ETSI TS 103 173, ETSI TS 101 903,

ETSI TS 103 171, ETSI TS 102 778, ETSI TS 103 172,

ETSI TS 102 918, ETSI TS 103 174, ETSI TS 119 612,

ETSI TS 102 272, RFC 5280, RFC 3161, RFC 2560

Nariadenie (EÚ) č. 910/2014 - eIDAS

Microsoft Windows XP SP3 a vyššie (32 alebo 64 bit)

Microsoft .NET Framework 2.0

Minimálne 1-jadrové CPU a 512 MB RAM, 100 MB miesta na HDD

Hash (SHA 256) odtlačky hlavného modulu aplikácie Disig Desktop Signer:

Desktop Signer 2.0.0 - DDS.exe
D7 A8 97 61 FE 9C 83 11 38 5D FC 71 D9 B0 59 A6 4A 75 57 5A 8A 01 36 1E 13 99 72 71 F1 86 D8 14

Desktop Signer 2.0.3 - DDS.exe
1F 1B E0 52 F0 B6 40 79 3F E7 A6 3F 2D D4 32 2C 6C 1D 00 6A 57 8C EA E4 C8 C2 E8 52 3C 85 EA 34

Desktop Signer 2.0.4 - DDS.exe
37 64 7f 90 fc 85 c4 8f a3 80 1a 0c 43 06 51 be 1c 4b 39 8a 91 1b 76 00 fd 1a ec 9d bf e1 32 7c

Desktop Signer 2.0.6 - DDS.exe
1f 1b e0 52 f0 b6 40 79 3f e7 a6 3f 2d d4 32 2c 6c 1d 00 6a 57 8c ea e4 c8 c2 e8 52 3c 85 ea 34

Desktop Signer 2.0.7 - DDS.exe
c5 f5 0f a0 28 3f ca aa 34 01 b7 ec aa 4a 99 c8 e3 1f 22 aa ff cc 8e 31 53 57 51 f5 03 cd 6d 22

Desktop Signer 2.5.0 - DDS.exe
68 be 36 2f b2 f4 a4 2a ad 6a 41 56 b2 ae a3 c3 f4 67 a9 2f 77 42 5c fb 41 19 42 c8 fd b3 77 50

Desktop Signer 2.5.1 - DDS.exe
c2 83 19 db 56 7d ef 09 71 50 82 36 bc c5 cb 6b e7 7c 17 c2 4c 5a 6a 55 29 72 2c 70 db d3 3b 05

Desktop Signer 2.5.3 - DDS.exe
3F AF BF BC 79 9A CA EA 41 B4 74 D7 60 DC 84 A8 00 E7 26 2A B7 1F FD D1 53 2D AD DA 2A 9D EC AE

Desktop Signer 2.5.4 - DDS.exe
CE 26 3F 7F F0 A7 4A BA 54 00 CA 05 BE 7A 61 31 C9 FE A8 7F DA A0 A6 A3 8A 23 D1 3C 18 EC 59 E6

Máte záujem?